Zápisy ze zasedání 2023

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva ze 14.2.2023

Usnesení:

č. 1/23 - OZ schvaluje zřízení věcného břemene mezi EG.D, a.s. a obcí 
               Vidov na pozemcích p.č. 567/6, 63/68 a 63/69 za účelem 
               umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, 
               za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. Pověřuje starostu 
               podpisem smlouvy,
č. 2/23 - OZ pověřuje kontrolní výbor revizí stávajícího jednacího řádu 
               zastupitelstva a jeho předložení do 30.6.2023 k projednání v 
               zastupitelstvu,
č. 3/23 - OZ schvaluje Směrnici č.1/2023 pro pořádání a provozování 
               kulturních a volnočasových aktivit a poskytování finančních 
               příspěvků z rozpočtu obce Vidov,

č. 4/23 - OZ schvaluje termín podání žádostí o podporu dle Směrnice 
               č.1/2023 pro rok 2023 do 31.3.,

č. 5/23 - OZ schvaluje výši příspěvku na činnost spolku dle směrnice 
               č.1/2023 část II., odst.4, bod 5 se sídlem v obci Vidov pro rok 
               2023 ve výši 250,- Kč na člena staršího 18-ti let a 500,- Kč na 
               člena mladšího 18-ti let, který dosáhl tohoto věku v roce podání 
               žádosti. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-jednani-oz-ze-14.2.2023.mp3 170251.2 Kb