Zápisy ze zasedání 2019

Zápis č.7 z jednání zastupitelstva z 21.10.2019

Výpis usnesení:

č.44/19 – OZ schvaluje OZV č.1/2019 o vodném a stočném ve dvousložkové formě. Nová vyhláška platí s účinností od 16. dne od vyvěšení a ruší předchozí
                 OZV o vodném a stočném.
č.45/19 – OZ schvaluje pořízení oficiálního vyjádření právníka obce Mgr.Capla týkající se možného vydržení pozemku p.č. 42/15 v k.ú.Vidov.
č.46/19 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje dílu „a“ pozemku p.č.116/1 a dílu „b“ pozemku p.č. 113/2 v k.ú. Vidov o celkové výměře 3m2.
č.47/19 – OZ pověřuje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č.567/28 p.č. 567/27 v k.ú. Vidov o celkové výměře 193 m2 pod stavbou chodníku od
                 Jihočeského kraje a pověřuje starostu jednáním v této věci.
č.48/19 – OZ schvaluje vypracování zprávy finančního výboru o těžbě dřeva za období od 1.1. do 31.10. 2019 do konce kalendářního roku.
č.49/19 - OZ schvaluje zachování způsobu svozu a financování nakládání s odpady na rok 2020, tak jako doposud formou známek.
č.50/19 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z POV JK na realizaci křižovatky u Spolkového domu a pověřuje starostu jednáním v této věci.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.7-z-21.10.2019.pdf 129.2 Kb
zvukovy-zaznam-z-jednani-oz-ze-dne-21.10.-.mp3 249913.2 Kb