Obec Vidov

Novinky ve Vidově

Vítejte ve Vidově!

Vítejte ve Vidově!

Obec Vidov Vás vítá na svých webových stránkách. Informace, které jsou na našich stránkách zveřejňovány, jsou rozděleny do jednotlivých sekcí menu na levé straně, vpravo    je kalendář plánovaných akcí v obci a krátká aktuální sdělení. Pod tímto textem budou vyvěšovány články aktuální, respektive informace o těchto článcích s aktivním odkazem, po jehož rozkliknutí budete přesměrování na článek v plném znění. Články na této úvodní stránce budou po určité době od  zveřejnění přesunuty do některé z odpovídajících  sekcí vlevo, kde je budete moci dohledat,  popřípadě zaniknou zcela (dle své významnosti).

Výuka angličtiny ve Vidově

Výuka angličtiny ve Vidově   Od září by měly v případě zájmu probíhat kurzy angličtiny ve Spolkovém domě ve Vidově. Kurzy budou lektorkou Mgr. Andreou Haines vedeny komunikativní formou s důrazem na praktické používání jazyka. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Kurzy by měly probíhat každé úterý. Podrobnější informace získáte rozkliknutím fota a na informativní schůzce potenciálních zájemců, která se uskuteční 8.9.2015 v 18:30 na Půdě Spolkového domu.

Plánované investiční akce

Obec obdržela dotaci na dokončení pódia a pergoly ve sportovním areálu. Dotace byla poskytnuta Jihočeským krajem ve výši 200 000kč. Dotace bude použita na vybudování protihlukové izolace. Pódium a pergola budou zvukově zaizolovány a obloženy palubkami.

V současnosti probíhá doplnění veřejného osvětlení v obci. Dvě svítidla budou osazena v souběhu s kabely podél panelové cesty a jedna lampa na severním okraji obce u silnice III.třídy.

Připravují se protipovoďnové úpravy Nedabylského potoka. V současnosti je zpracován projekt, následovat bude výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v měsíci říjnu 2015. Přislíbená výše dotace na tuto akci je 744tis. Kč.

Výstavba chodníků ve Vidově

V květnu byla obci Vidov vyplacena v plné výši dotace na výstavbu chodníků etapy II.a III. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 4 740 195 Kč vč. DPH, přičemž dotace z ROP Jihozápad činila 3 272 274Kč vč.DPH .

Žádost na výstavbu chodníků etapy V. a VI. byla shledána bez závad, prošla až do závěrečného kola, ale bohužel dotace nebyla obci přidělena. Alokace ve 35. výzvě činila 150 mil.Kč, celkové náklady všech žádostí byly ve vši 770 mil.Kč. Obec Vidov se umístila jako 69.náhradník z 89. náhradníků. V případě, že nebude dotace přidělena jako náhradníkovi, bude obec řešit financování etapy V.a VI. jiným způsobem.

Na základě proběhlého výběrového řízení byly zahájeny projektové práce na výstavbu chodníků od návsi směrem k rybníku Jakub. Vítězem výběrového řízení se stal Ing.Jan Dudík-projekce dopravních staveb.

 

Plánované investiční akce v roce 2015

Byla podána žádost o dotaci na další etapy výstavby chodníků, konkrétně V. a VI. Tyto etapy navazují na nedávno dokončenou výstavbu chodníků u bytového domu a pokračují na protilehlé straně silnice severním směrem až na okraj obce (směrem na Č.Budějovice). Předpokládané náklady 2.450.000,- Kč, z toho, pokud budeme úspěšní, tvoří dotace 95% nákladů. Rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v dubnu 2015, realizace stavby by připadala na období červen – srpen.

Obec podala žádost do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na dokončení pergoly a pódia na hřišti. Předpokládané náklady cca 400 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 200 tis. Kč. Podíl nákladů obce bude z části tvořen dobrovolnou prací a materiálem na stavbu (prkna, hranoly), které budou oceněny podle znaleckého posudku.

V rámci Svazku obcí Pomalší byla letos podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost na projektové práce týkající se cyklotras v našem regionu, konkrétně projekty lávek přes Malši a odstavných parkovišť pro návštěvníky. Naší obce se týká projekt opravy lávky přes řeku u jezu.

Připravuje se vypsání výběrového řízení na projektové práce na chodníky v úseku náves – most přes Nedabylský potok (směr Heřmaň). Projekt bude muset řešit kromě napojení na stávající chodníky u návsi i nové umístění zastávky Jihotrans, parkovací stání, zpomalovací ostrůvek, přechod pro chodce a zeleň. Prvním stupněm projektu bude územní rozhodnutí, po něm bude následovat stavební povolení. Podle zkušeností z dřívějších projektů bude stavební povolení pravděpodobně až v první polovině r.2017.

Připravují se podklady k čerpání dotace na povodňové škody na potoce v úseku brod – lávka u mlýna. Pravý břeh bude zpevněn přírodním lomovým 850 tis. Kč, podíl obce 20%.

dnes je: 30.08.2015

svátek slaví: Vladěna

kalendář akcí

aktuality

Upozornění- E-ON
více
Výuka angličtiny ve Vidově
více
Rozhodnutí - konec nebezpečí požárů
více
Pozvánka na schůzi
více
Územní plán-vyhláška k veřejnému projednání
více
Sběr starého oblečení, bot a hraček
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (72%)
72%
Ujde to
odpověď Ujde to (11%)
11%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (17%)
17%