Obec Vidov

Novinky ve Vidově

Vítejte ve Vidově!

Vítejte ve Vidově!

Obec Vidov Vás vítá na svých webových stránkách. Informace, které jsou na našich stránkách zveřejňovány, jsou rozděleny do jednotlivých sekcí menu na levé straně, vpravo    je kalendář plánovaných akcí v obci a krátká aktuální sdělení. Pod tímto textem budou vyvěšovány články aktuální, respektive informace o těchto článcích s aktivním odkazem, po jehož rozkliknutí budete přesměrování na článek v plném znění. Články na této úvodní stránce budou po určité době od  zveřejnění přesunuty do některé z odpovídajících  sekcí vlevo, kde je budete moci dohledat,  popřípadě zaniknou zcela (dle své významnosti).

Zelnobraní 2015

     Víkendové vidovské Zelnobraní bylo velmi úspěšné. Přestože letošnímu 11. ročníku ubylo oproti minulým ročníkům sluníčka, přibylo mu návštěvníků, a tak lze letošní ročník Zelnobraní nazvat rekordním. Na letošním Zelnobraní vystoupilo s bohatým programem 86 účinkujících, pro návštěvníky byla připravena spousta atrakcí, téměř 50 stánků s řemesly, zelné speciality a tak přišlo do Vidova strávit příjemný den přibližně 4200 návštěvníků, což je nejvyšší počet v historii této akce. Oproti minulým ročníkům neprobíhalo, jak bylo zvykem, navlékání zelných korálů, ale nově byla pro návštěvníky připravena tipovací soutěž. Tipoval se počet hlávek v zelné pyramidě, jejíž základna měřila 3 metry a výška pyramidy byla 1,8 metru. Soutěž měla nakonec dva vítěze, když se nejblíže skutečnému počtu hlávek (1254 ks) přiblížili se svým tipem pouze o dvě hlávky vyšším paní Lenka Vachová a pan Oliver Pec, kteří shodně tipovali 1256 hlávek.

 Zelnobraní 2015     Poděkování za povedený ročník patří všem účinkujícím, návštěvníkům a především těm, kteří se po tři dni snažili, aby mohla tato akce úspěšně proběhnout. Část zisku bude, jak je již pravidlem z minulosti, věnována na charitativní účely.

 

Plánované investiční akce

Obec obdržela dotaci na dokončení pódia a pergoly ve sportovním areálu. Dotace byla poskytnuta Jihočeským krajem ve výši 200 000kč. Dotace bude použita na vybudování protihlukové izolace. Pódium a pergola budou zvukově zaizolovány a obloženy palubkami.

V současnosti probíhá doplnění veřejného osvětlení v obci. Dvě svítidla budou osazena v souběhu s kabely podél panelové cesty a jedna lampa na severním okraji obce u silnice III.třídy.

Připravují se protipovoďnové úpravy Nedabylského potoka. V současnosti je zpracován projekt, následovat bude výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v měsíci říjnu 2015. Přislíbená výše dotace na tuto akci je 744tis. Kč.

Výstavba chodníků ve Vidově

V květnu byla obci Vidov vyplacena v plné výši dotace na výstavbu chodníků etapy II.a III. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 4 740 195 Kč vč. DPH, přičemž dotace z ROP Jihozápad činila 3 272 274Kč vč.DPH .

Žádost na výstavbu chodníků etapy V. a VI. byla shledána bez závad, prošla až do závěrečného kola, ale bohužel dotace nebyla obci přidělena. Alokace ve 35. výzvě činila 150 mil.Kč, celkové náklady všech žádostí byly ve vši 770 mil.Kč. Obec Vidov se umístila jako 69.náhradník z 89. náhradníků. V případě, že nebude dotace přidělena jako náhradníkovi, bude obec řešit financování etapy V.a VI. jiným způsobem.

Na základě proběhlého výběrového řízení byly zahájeny projektové práce na výstavbu chodníků od návsi směrem k rybníku Jakub. Vítězem výběrového řízení se stal Ing.Jan Dudík-projekce dopravních staveb.

 

Plánované investiční akce v roce 2015

Byla podána žádost o dotaci na další etapy výstavby chodníků, konkrétně V. a VI. Tyto etapy navazují na nedávno dokončenou výstavbu chodníků u bytového domu a pokračují na protilehlé straně silnice severním směrem až na okraj obce (směrem na Č.Budějovice). Předpokládané náklady 2.450.000,- Kč, z toho, pokud budeme úspěšní, tvoří dotace 95% nákladů. Rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v dubnu 2015, realizace stavby by připadala na období červen – srpen.

Obec podala žádost do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na dokončení pergoly a pódia na hřišti. Předpokládané náklady cca 400 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 200 tis. Kč. Podíl nákladů obce bude z části tvořen dobrovolnou prací a materiálem na stavbu (prkna, hranoly), které budou oceněny podle znaleckého posudku.

V rámci Svazku obcí Pomalší byla letos podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost na projektové práce týkající se cyklotras v našem regionu, konkrétně projekty lávek přes Malši a odstavných parkovišť pro návštěvníky. Naší obce se týká projekt opravy lávky přes řeku u jezu.

Připravuje se vypsání výběrového řízení na projektové práce na chodníky v úseku náves – most přes Nedabylský potok (směr Heřmaň). Projekt bude muset řešit kromě napojení na stávající chodníky u návsi i nové umístění zastávky Jihotrans, parkovací stání, zpomalovací ostrůvek, přechod pro chodce a zeleň. Prvním stupněm projektu bude územní rozhodnutí, po něm bude následovat stavební povolení. Podle zkušeností z dřívějších projektů bude stavební povolení pravděpodobně až v první polovině r.2017.

Připravují se podklady k čerpání dotace na povodňové škody na potoce v úseku brod – lávka u mlýna. Pravý břeh bude zpevněn přírodním lomovým 850 tis. Kč, podíl obce 20%.

dnes je: 07.10.2015

svátek slaví: Justýna

kalendář akcí

aktuality

Informace pro veřejnost
více
Tvořivá koťata + tvořivá dílna
více
Pozvánka na tvořivé kurzy září-prosinec 2015
více
Upozornění- E-ON
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (71%)
71%
Ujde to
odpověď Ujde to (11%)
11%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (18%)
18%