Obec Vidov

Novinky ve Vidově

Vítejte ve Vidově!

Vítejte ve Vidově!

Obec Vidov Vás vítá na svých webových stránkách. Informace, které jsou na našich stránkách zveřejňovány, jsou rozděleny do jednotlivých sekcí menu na levé straně, vpravo    je kalendář plánovaných akcí v obci a krátká aktuální sdělení. Pod tímto textem budou vyvěšovány články aktuální, respektive informace o těchto článcích s aktivním odkazem, po jehož rozkliknutí budete přesměrování na článek v plném znění. Články na této úvodní stránce budou po určité době od  zveřejnění přesunuty do některé z odpovídajících  sekcí vlevo, kde je budete moci dohledat,  popřípadě zaniknou zcela (dle své významnosti).

Plánované investiční akce v roce 2015

Byla podána žádost o dotaci na další etapy výstavby chodníků, konkrétně V. a VI. Tyto etapy navazují na nedávno dokončenou výstavbu chodníků u bytového domu a pokračují na protilehlé straně silnice severním směrem až na okraj obce (směrem na Č.Budějovice). Předpokládané náklady 2.450.000,- Kč, z toho, pokud budeme úspěšní, tvoří dotace 95% nákladů. Rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v dubnu 2015, realizace stavby by připadala na období červen – srpen.

Obec podala žádost do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na dokončení pergoly a pódia na hřišti. Předpokládané náklady cca 400 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 200 tis. Kč. Podíl nákladů obce bude z části tvořen dobrovolnou prací a materiálem na stavbu (prkna, hranoly), které budou oceněny podle znaleckého posudku.

V rámci Svazku obcí Pomalší byla letos podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost na projektové práce týkající se cyklotras v našem regionu, konkrétně projekty lávek přes Malši a odstavných parkovišť pro návštěvníky. Naší obce se týká projekt opravy lávky přes řeku u jezu.

Připravuje se vypsání výběrového řízení na projektové práce na chodníky v úseku náves – most přes Nedabylský potok (směr Heřmaň). Projekt bude muset řešit kromě napojení na stávající chodníky u návsi i nové umístění zastávky Jihotrans, parkovací stání, zpomalovací ostrůvek, přechod pro chodce a zeleň. Prvním stupněm projektu bude územní rozhodnutí, po něm bude následovat stavební povolení. Podle zkušeností z dřívějších projektů bude stavební povolení pravděpodobně až v první polovině r.2017.

Připravují se podklady k čerpání dotace na povodňové škody na potoce v úseku brod – lávka u mlýna. Pravý břeh bude zpevněn přírodním lomovým 850 tis. Kč, podíl obce 20%.

Tříkrálová sbírka ve Vidově

Tříkrálová sbírka ve Vidově Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné  akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

V sobotu 10.1.2015 a v neděli 11.1.2015  jste mohli v naší obci potkat Vidovskou skupinku  třech králů, která chodila po celém Vidově ve dvou partách. Jednu skupinku tvořili Zuzana Dvořáková, Michaela a Václav Pechovi. V neděli 11.1.2015 se k ní dobrovolně a s nadšením připojila druhá skupinka ve složení - Agáta Nadberežná, Sofie a Matyáš Brabcovi. Naši malý koledníci v pokladničkách celkem odevzdali 4551,-Kč.

Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.Tříkrálová sbírka ve Vidově Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás v ČR a jsme rádi, že my za naší malou obec Vidov jsme podpořili tuto sbírku v roce 2015. Poděkování za uspořádání Tříkrálové sbírky v naší obci i v letošním roce patří všem koordinátorům, koledníkům a všem dárcům, kteří na sbírku přispěli.

dnes je: 26.04.2015

svátek slaví: Oto

kalendář akcí

aktuality

Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Letní příměstský tábor - prázdninové tvoření
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (75%)
75%
Ujde to
odpověď Ujde to (11%)
11%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (14%)
14%