Obec Vidov

Novinky ve Vidově

Vítejte ve Vidově!

Vítejte ve Vidově!

Obec Vidov Vás vítá na svých webových stránkách. Informace, které jsou na našich stránkách zveřejňovány, jsou rozděleny do jednotlivých sekcí menu na levé straně, vpravo    je kalendář plánovaných akcí v obci a krátká aktuální sdělení. Pod tímto textem budou vyvěšovány články aktuální, respektive informace o těchto článcích s aktivním odkazem, po jehož rozkliknutí budete přesměrování na článek v plném znění. Články na této úvodní stránce budou po určité době od  zveřejnění přesunuty do některé z odpovídajících  sekcí vlevo, kde je budete moci dohledat,  popřípadě zaniknou zcela (dle své významnosti).

Vánoční pohádka a rozsvícení vánočního stromu

Pro vidovské i přespolní děti je na neděli 6.12.2015 připravena vánoční pohádka. Pohádku v podání dudáka Radka Ševce můžete shlédnout na Půdě Spolkového domu. Začátek představení bude v 16:30 (doba trvání cca 45minut). Vstupné dobrovolné. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Bezprostředně po vánoční pohádce (cca od 17:30) se uskuteční rozsvícení vánočního stromečku na hřišti u pergoly(místo májky), K dispozici bude jmelí a chvojí na vánoční výzdobu do domácností. Součástí rozsvěcění vánočního stromku bude i zpívání koled pod vedením Andrey Haines. Zajištěno bude občerstvení - teplý punč a čaj.

V souvislosti se zpěvem koled, prosíme všechny zájemce, kteří by se zpívání koled rádi zúčastnili, že nácvik koled se bude konat každý víkend ve Spolkovém domě a to v těchto termínech: 8.11. v 18:30, 14.11. v 19:00, 22.11. v 18:30 a 29.11. v 18:30.

Plánované investiční akce

Obec obdržela dotaci na dokončení pódia a pergoly ve sportovním areálu. Dotace byla poskytnuta Jihočeským krajem ve výši 200 000kč. Dotace bude použita na vybudování protihlukové izolace. Pódium a pergola budou zvukově zaizolovány a obloženy palubkami.

V současnosti probíhá doplnění veřejného osvětlení v obci. Dvě svítidla budou osazena v souběhu s kabely podél panelové cesty a jedna lampa na severním okraji obce u silnice III.třídy.

Připravují se protipovoďnové úpravy Nedabylského potoka. V současnosti je zpracován projekt, následovat bude výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v měsíci říjnu 2015. Přislíbená výše dotace na tuto akci je 744tis. Kč.

Výstavba chodníků ve Vidově

V květnu byla obci Vidov vyplacena v plné výši dotace na výstavbu chodníků etapy II.a III. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 4 740 195 Kč vč. DPH, přičemž dotace z ROP Jihozápad činila 3 272 274Kč vč.DPH .

Žádost na výstavbu chodníků etapy V. a VI. byla shledána bez závad, prošla až do závěrečného kola, ale bohužel dotace nebyla obci přidělena. Alokace ve 35. výzvě činila 150 mil.Kč, celkové náklady všech žádostí byly ve vši 770 mil.Kč. Obec Vidov se umístila jako 69.náhradník z 89. náhradníků. V případě, že nebude dotace přidělena jako náhradníkovi, bude obec řešit financování etapy V.a VI. jiným způsobem.

Na základě proběhlého výběrového řízení byly zahájeny projektové práce na výstavbu chodníků od návsi směrem k rybníku Jakub. Vítězem výběrového řízení se stal Ing.Jan Dudík-projekce dopravních staveb.

 

dnes je: 26.11.2015

svátek slaví: Artur

kalendář akcí

aktuality

Oznámení o zahájení stavebního řízení
více
Návrh- rozpočet na rok 2016
více
Upozornění pro občany
více
Vánoční dudácká pohádka a rozvícení vánočního stromu
více
Veřejná vyhláška
více
Informace pro veřejnost
více
Upozornění- E-ON
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (69%)
69%
Ujde to
odpověď Ujde to (11%)
11%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (20%)
20%